Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/711
Title: ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
Authors: Олім, В. О.
Долгова, О. Є.
Keywords: математика
олімпіадні задачі
творча особистість
студентські роботи
математика
олимпиадные задачи
творческая личность
студенческие работы
mathematics
olympiad tasks
creative person
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Олім В. О. Формування творчої особистості учня при підготовці до розв'язування олімпіадних задач з математики / В. О. Олім, О. Є. Долгова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 35–37.
Abstract: В статті висвітлена тема формування творчої особистості учня при підготовці до розв'язування олімпіадних задач з математики. Проаналізовано завдання математичних олімпіад для школярів, систематизовано методи розв’язування таких задач. Для кожного методу було виділено основні ідеї та орієнтовні основи діяльності по застосуванню методу до розв’язування задач певного типу. Ознайомлення учнів з найбільш поширеними методами розв’язування олімпіадних задач сприяє інтелектуальному розвитку учнів, формуванню в них творчих здібностей, активізації процесу навчання. В статье освещена тема формирования творческой личности ученика при подготовке к решению олимпиадных задач по математике. Проанализированы задачи математических олимпиад для школьников, систематизированы методы решения таких задач. Для каждого метода были выделены основные идеи и ориентировочные основы деятельности по применению метода к решению задач определенного типа. Ознакомление учащихся с наиболее распространенными методами решения олимпиадных задач способствует интеллектуальному развитию учащихся, формированию у них творческих способностей, активизации процесса обучения.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/711
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олім В. О., Долгова О. Є. .pdf993.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.