КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
В статті розглядається актуальність застосування комунікативного підходу у навчанні іноземній мові. Описуються шляхи і прийоми впровадження принципів комунікативного підходу у навчанні іноземній мові. В статье рассматривается актуальность применения коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Описываются пути и приемы внедрения принципов коммуникативного подхода при обучении иностранному языку. The article dwells upon the challenge for using communicative approach in teaching foreign languages. The ways and methods of using communicative principles of teaching English as a foreign language are indicated.
Опис
Ключові слова
комунікативна діяльність, мовленнєва діяльність, мотивація, навчальний процес, мовлення, коммуникативная деятельность, речевая деятельность, мотивация, учебный процесс, речь, communicative activity, speech activity, motivation, educational process, speech
Цитування
Оболенцева О. В. Комунікативний підхід у викладанні іноземної мови / О. В. Оболенцева, В. М. Мірошниченко // Основні напрями розвитку педагогічної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 21-22 жовт. 2016 р. – Херсон : Гельветика, 2016. – С. 50–53.