STEM-УРОК ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний центр наукових досліджень, Вінниця; Європейська наукова платформа
Анотація
У тезах звертається увага на STEM-урок як один із шляхів упровадження STEM-освіти у навчання молодших школярів. В тезисах обращается внимание на STEM-урок как один из путей внедрения STEM-образования в обучение младших школьников. The theses draws attention to the STEM lesson as one of the ways to introduce STEM education into the teaching of younger students.
Опис
Ключові слова
STEM-урок, STEM-освіта, молодші школярі, STEM-урок, STEM-образование, младшие школьники, STEM lesson, STEM coverage, junior schoolchildren
Цитування
Титаренко Л. І. STEM-урок як один із шляхів впровадження STEM-освіти у навчання молодших школярів / Л. І. Титаренко, О. М. Масюк, О. В. Вовкушевська // Наукові тренди постіндустріального суспільства : матеріали II Міжнар. наук. конф., Запоріжжя, 3 груд, 2021 р. / Міжнар. центр наук. досл. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. – С. 10–11.