ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ – ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Наукова платформа Open Science Laboratory
Анотація
Із ситуації, яка склалася в умовах пандемії, коли і учні, і вчителі під час локдаунів мають переходити на дистанційне навчання, можна взяти максимум корисного і створити оптимальні умови для ефективного навчання, зокрема для вивчення учнями китайської мови. Из сложившейся ситуации в условиях пандемии, когда и ученики, и учителя во время локдаунов должны переходить на дистанционное обучение, можно взять максимум полезного и создать оптимальные условия для эффективного обучения, в частности для изучения учениками китайского языка. From the situation that developed in a pandemic, when both students and teachers during lockdowns should switch to distance learning, you can take the maximum useful and create optimal conditions for effective learning, in particular for learning Chinese language students.
Опис
Ключові слова
китайська мова, викладання китайської мови, дистанційне навчання, китайский язык, діти покоління Z, преподавание китайского языка, дистанционное обучение, дети поколения Z, Chinese, teaching Chinese, Distance Learning, children of generation Z
Цитування
Самойленко Н. С. Викладання китайської мови в умовах пандемії – виклики та нові возможності / Н. С. Самойленко // Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [Електронне видання.] : матеріали VI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 22 верес. 2021 р./ Наук. платформа Open Science Laboratory. – Київ, 2021. – С. 20–25.