Гендерна ідентичність в умовах трансформації сучасного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розкрито процеси гендерної ідентичності в умовах трансформації сучасного суспільства. Нині відбувається переорієнтація з жорсткої нормативності і поляризації традиційної системи статевих ролей і стереотипів, дії настанов на індивідуальну варіабельність, гендерну уніфікацію, в процесі якої відбувається контамінація чоловічих і жіночих специфічних характеристик. В статье раскрыты процессы гендерной идентичности в условиях трансформации современного общества. В настоящее время происходит переориентация на жесткую нормативность и поляризацию традиционной системы половых ролей и стереотипов, действия установок на индивидуальную вариабельность, гендерную унификацию, в процессе которой происходит контаминация мужских и женских специфических характеристик. The article reveals the processes of gender identity in the conditions of transformation of modern society. At present, there is a reorientation towards rigid normativity and polarisation of the traditional system of gender roles and The current situation is characterised by a reorientation towards rigid normativity and polarisation of the traditional system of gender roles, the action of attitudes towards individual variability, and gender unification, in the process of which male and female specific characteristics are being conflated.
Опис
Ключові слова
гендерна ідентичність, трансформація, сучасне суспільство, особистість, гендерная идентичность, трансформация, современное общество, личность, gender identity, transformation, modern society, personality
Цитування
Нестеренко М. О. Гендерна ідентичність в умовах трансформації сучасного суспільства / М. О. Нестеренко, К. Ю. Пешєнко // Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей) : зб. пр. за матеріалами V міжрегіон. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 жовт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2021. – С. 165–167.