Вплив української школи мистецтвознавства на формування художньо-естетичних засад у контексті мистецької освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Dagens næringsliv forlag, Scientific Publishing Center «InterConf»
Анотація
Розглянуто проблеми вдосконалення професійної підготовки студентівмагістрів на кафедрі образотворчого мистецтва ХНПУ імені Г. С. Сковороди; показані нові підходи до вивчення магістрами дисциплін «Мистецтвознавство» та «Історія художньо-педагогічної освіти»; аналізується вплив української школи мистецтвознавців кінця ХІХ – початку ХХ ст. на сучасне навчання. Рассмотрены проблемы усовершенствования профессиональной подготовки студентов магистров на кафедре изобразительного искусства ХНПУ имени Г. С. Сковороды; показаны новые подходы к изучению магистрами дисциплин «Искусствоведение» и «История художественно-педагогического образования»; анализируется влияние украинской школы искусствоведов конца ХІХ – начала ХХ ст. на современное обучение. The problems of improving the professional training of master students at the Department of Fine Arts of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University are considered; new approaches to the study by masters of the disciplines "Art Studies" and "History of Art and Pedagogical Education" are shown; the influence of the Ukrainian school of art historians of the late XIX - early XX centuries is analyzed. for modern education.
Опис
Ключові слова
освітня програма, мистецтвознавство, художньо-педагогічна освіта, магістр, магістерські роботи, образовательная программа, искусствоведение, художественно-педагогическое образование, магистр, магистерские работы, educational program, art history, artistic and pedagogical education, master, master's works
Цитування
Вплив української школи мистецтвознавства на формування художньо-естетичних засад у контексті мистецької освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Т. В. Паньок, Т. В. Канделакі, В. В. Чиркіна [та ін.] // Scientific Collection «InterConf». – Oslo : Dagens næringsliv forlag, 2021. – № 91 : Recent Scientific Investigation : Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference, Oslo, Norway, December 11-12, 2021. – Pp. 154–160.