Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/671
Title: ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄКТИВНИХ І СУБ'ЄКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ НАПРУЖЕНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ У БАСКЕТБОЛІСТОК РІЗНОГО ВІКУ, АМПЛУА ТА РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЁННОСТИ НАГРУЗКИ У БАСКЕТБОЛИСТОК РАЗНОГО ВОЗРАСТА, АМПЛУА И РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Authors: Козіна, Ж. Л.
Ширяєва, І. В.
Keywords: баскетбол
навантаження
суб’єктивні показники
об’єктивні показники
баскетбол
нагрузки
субъективные показатели
объективные показатели
basketball
loads
subjective indicators
objective indicators
Issue Date: 23-Dec-2015
Publisher: ООО «Типография „Мадрид”»
Citation: Козіна Ж. Л. Особливості об'єктивних і суб'єктивних показників напруженості навантаження у баскетболісток різного віку, амплуа та різної кваліфікації / Ж. Л. Козіна, І. В. Ширяєва // Здоровье, спорт, реабилитация : журн. по материалам VIII Междунар. науч. конф. „Здоровьесберегающие технологии, рекреация и реабилитация”, посвящ. памяти проф. В. П. Зайцева (г. Харьков, 23–24 дек. 2015 г.) / Харьков. нац. техн. ун-т сельск. хоз-ва им. П. Василенко, Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; [редкол.: Козина Ж. Л. (гл. ред.) и др.]. ‒ Харьков : Мадрид, 2015. ‒ № 1. ‒ С. 47‒50.
Abstract: Встановлено, що при тренуванні баскетболісток різної кваліфікації та різного віку при контролі навантаження варто враховувати їхні суб'єктивні відчуття важкості виконуваної роботи. Даний метод зручний у використанні, простий в освоєнні, досить доступний для тренерів і спортсменів, дозволяє індивідуалізувати і диференціювати дозування навантажень. Установлено, что при тренировке баскетболисток различной квалификации и разного возраста при контроле нагрузки следует учитывать их субъективные ощущения тяжести выполняемой работы. Данный метод удобен в использовании, прост в освоении, достаточно доступен для тренеров и спортсменов, позволяет индивидуализировать и дифференцировать дозирования нагрузок.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/671
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Козіна Ж. Л., Ширяєва І. В. .pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.