Добір вихідного біоматеріалу як запорука успішної селекції комах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України; Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" НААН; МОББ СПРС
Анотація
Використання селекційних прийомів сприяють підвищенню ефективності виробництва культур комах за для задоволення потреб сучасних високотехнологічних напрямів. Наведено результати вивчення лінії шовковичного шовкопряду Bombyx mori L. за показниками життєздатності та продуктивності для одержання високоякісного біоматеріалу. Использование селекционных приемов способствуют повышению эффективности производства культур насекомых для удовлетворения потребностей современных высокотехнологичных направлений. Приведены результаты изучения линий тутового шелкопряда Bombyx mori L. по показателям жизнеспособности и продуктивности для получения высококачественного биоматериала. The use of breeding techniques helps to increase the efficiency of insect crop production for the s of modern high-tech directions. The results of studying the lines of the silkworm Bombyx mori L. in terms of viability and productivity for obtaining high-quality biomaterial are presented.
Опис
Ключові слова
масове розведення комах, селекція, вихідний біоматеріал, шовковичний шовкопряд Bombyx mori L., массовое разведение насекомых, cелекция, исходный биоматериал, тутовый шелкопряд Bombyx mori L., insect mass breeding, selection, the initial biomaterial, silkworm Bombyx mori L
Цитування
Панченко О. М. Добір вихідного біоматеріалу як запорука успішної селекції комах / О. М. Панченко, Т. Ю. Маркіна // Інформаційний бюлетень СПРС МОББ / Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Одесса, 2021. – Вип. 58 : 50 років досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка": досягнення та перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 50-річчя ІТІ "Біотехніка" НААН України, Одеса, 4–8 жовт. 2021 р. – С. 103–106.