Максим Максимович Ковалевський

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека
Анотація
Біобібліографічний покажчик містить найбільш повний на 2021 р. список праць М. М. Ковалевського, які вийшли друком з 1875 по 2019 рр., рецензій на них, а також книги і статті про видатного вченого в різних часописах, газетах, довідниках та енциклопедіях по 2021 рік. Биобиблиографический указатель содержит наиболее полный на 2021 г. список трудов М. М. Ковалевского, вышедших из печати с 1875 по 2019 гг., рецензий на них, а также книги и статьи о выдающемся ученом в различных журналах, газетах, справочниках и энциклопедиях по 2021 год. The biobibliographic index contains the most complete list for 2021 of M. M. Kovalevsky’s works, which were published from 1875 to 2019, reviews of them, as well as books and articles about the outstanding scientist in various magazines, newspapers, reference books and encyclopedias to 2021.
Опис
Ключові слова
Максим Ковалевський, біобібліографічний покажчик, історик держави і права, лідер генетичної соціології в Росії, Максим Ковалевский, биобиблиографический указатель, историк государства и права, лидер генетической социологии в России, Maxim Kovalevsky, biobibliographic index, historian of state and law, leader of genetic sociology in Russia
Цитування
Максим Максимович Ковалевський : біобібліогр. покажч. / авт. передм., уклад. О. М. Богдашина ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – 196 с.
Maxim Kovalevsky : biobibliogr. index / author of the foreword, сomp. рrof. О. М. Bohdashyna ; bibliogr. ed. S. B. Glibitska. Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2021. 196 р.