СЕЛЯНСЬКІ ПІДСОБНІ ПРОМИСЛОВІ ВИРОБНИЦТВА, ПРОМИСЛИ ТА РЕМЕСЛА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах доповіді міжнародної наукової конференції «Краєзнавство і учитель – 2016» висвітлюється тема селянських підсобних промислових виробництв, промислів та ремесел Європейської Росії в останій третині XVIII – на початку ХХ століття, історичного та географічного краєзнавства, зокрема традиційним і новітнім технологіям краєзнавчої роботи в навчальних закладах, історії та перспективам краєзнавчого музейництва, туризму тощо, а також регіональним дослідженням з вітчизняної і всесвітньої історії. В тезисах доклада международной научной конференции «Краеведение и учитель - 2016» освещается тема крестьянских подсобных промышленных производств, промыслов и ремёсел Европейской России в последней трети XVIII - начала ХХ века, исторического и географического краеведения, в частности традиционным и новейшим технологиям краеведческой работы в учебных заведениях, истории и перспективам краеведческого музееведения, туризма и т.д., а также региональным исследованиям по отечественной и всемирной истории.
Опис
Ключові слова
селяни, підсобні виробництва, промисли, ремесла, Європейська Росія, кінець XVIII століття, крестьяне, подсобные производства, промыслы, ремёсла, Европейская Россия, конец XVIII века, peasant, subsidiary plots, trades, crafts, European Russia, the end of the 18th century
Цитування
Трубчанінов М. А. Селянські підсобні промислові виробництва, промисли та ремесла Європейської Росії в останній третині XVIII – на початку ХХ століття / М. А. Трубчанінов // «Краєзнавство і учитель – 2016» : тези доп. міжнар. наук. конф., Україна, м. Харків, 26 лют. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. М. П. Маслова, доц. М. А. Трубчанінова. – Харків : Колегіум, 2016. – C. 42–44.