Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/655
Title: СЕЛЯНСЬКІ ПІДСОБНІ ПРОМИСЛОВІ ВИРОБНИЦТВА, ПРОМИСЛИ ТА РЕМЕСЛА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Other Titles: КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОДСОБНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОМЫСЛЫ И РЕМЁСЛА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII – В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Authors: Трубчанінов, М. А.
Keywords: селяни
підсобні виробництва
промисли
ремесла
Європейська Росія
кінець XVIII століття
крестьяне
подсобные производства
промыслы
ремёсла
Европейская Россия
конец XVIII века
peasant
subsidiary plots
trades
crafts
European Russia
the end of the 18th century
Issue Date: 26-Feb-2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Трубчанінов М. А. Селянські підсобні промислові виробництва, промисли та ремесла Європейської Росії в останній третині XVIII – на початку ХХ століття / М. А. Трубчанінов // «Краєзнавство і учитель – 2016» : тези доп. міжнар. наук. конф., Україна, м. Харків, 26 лют. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. М. П. Маслова, доц. М. А. Трубчанінова. – Харків : Колегіум, 2016. – C. 42–44.
Abstract: У тезах доповіді міжнародної наукової конференції «Краєзнавство і учитель – 2016» висвітлюється тема селянських підсобних промислових виробництв, промислів та ремесел Європейської Росії в останій третині XVIII – на початку ХХ століття, історичного та географічного краєзнавства, зокрема традиційним і новітнім технологіям краєзнавчої роботи в навчальних закладах, історії та перспективам краєзнавчого музейництва, туризму тощо, а також регіональним дослідженням з вітчизняної і всесвітньої історії. В тезисах доклада международной научной конференции «Краеведение и учитель - 2016» освещается тема крестьянских подсобных промышленных производств, промыслов и ремёсел Европейской России в последней трети XVIII - начала ХХ века, исторического и географического краеведения, в частности традиционным и новейшим технологиям краеведческой работы в учебных заведениях, истории и перспективам краеведческого музееведения, туризма и т.д., а также региональным исследованиям по отечественной и всемирной истории.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/655
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.