Роль стилю сімейного виховання у формуванні особистості дитини та системи ставлень у сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізована роль стилю сімейного виховання у формуванні особистості дитини та системи ставлень у сім’ї. Адже те, що закладається у дитинстві, накладається на психіку дитини, яка є «tabula rasa», і залишиться з дитиною на усе подальше життя. І у подальшому житті, навіть якщо особистість впорається і здолає у собі негативні прояви, наслідки залишать свій травматичний слід у підсвідомості. В статье проанализирована роль стиля семейного воспитания в формировании личности ребенка и системы отношений в семье. Ведь то, что закладывается в детстве, накладывается на психику ребенка, который является «tabula rasa», и останется с ребенком на всю жизнь. И в дальнейшей жизни, даже если личность справится и преодолеет в себе отрицательные проявления, последствия оставят свой травматический след в подсознании. The article analyzes the role of the style of family education in the formation of the child's personality and the system of relations in the family. After all, what is laid down in childhood is superimposed on the child's psyche, which is the "tabula rasa", and stays with the child for life. And in later life, even if a person copes and overcomes In later life, even if a person copes with the negative manifestations, the consequences will leave a traumatic mark on his or her subconscious.
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, особистість дитини, сімейні стосунки, магістерські роботи, семейное воспитание, личность ребенка, семейные отношения, магистерские работы, family education, child's personality, family relationship, master's work
Цитування
Орлова В. А. Роль стилю сімейного виховання у формуванні особистості дитини та системи ставлень у сім’ї / В. А. Орлова, Є. В. Підчасов // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 231–233.