Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/642
Title: МОДЕРНІЗАЦІЯ МАЛИХ ФОРМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XX СТОЛІТТЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ
Other Titles: МОДЕРНИЗАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВОУСТРОЙСТВА УКРАИНЫ
Authors: Маслов, М. П.
Keywords: промислове підприємництво
малі форми підприємництва
модернізація підприємництва
Україна другої половини ХІХ століття
краєзнавство
вітчизняна історія
промышленное предпринимательство
малые формы предпринимательства
модернизация предпринимательства
Украина второй половины XIX века
краеведение
отечественная история
Industrial enterprise
small forms of entrepreneurship
modernization of entrepreneurship
Ukraine of the second half of the XIX century
local history
national history
Issue Date: 26-May-2016
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ)
Citation: Маслов М. П. Модернізація малих форм промислового підприємництва в другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття як основа економічного потенціалу державотворення України / М. П. Маслов // Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (до 25-ї річниці незалежності України), м. Харків, 26 трав. 2016 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торг. ; [редкол.: Черевко О. І. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – С. 91–92.
Abstract: В статті розкрито тему модернізації малих форм промислового підприємництва в другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття як основи економічного потенціалу державотворення України. В статье раскрыта тема модернизации малых форм промышленного предпринимательства во второй половине XIX – первой трети ХХ века как основы экономического потенциала государства Украина.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/642
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.