Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/640
Title: ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТА ШКОЛА : З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПОВОЄННІ ЧАСИ
Other Titles: ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И ШКОЛА : ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Authors: Бережна, С. В.
Кучемко, М. М.
Бережная, С. В.
Кучемко, Н. М.
Berezhna, S. V.
Kuchemko, N. M.
Keywords: ХДПІ імені Г. С. Сковороди
школа
випускники
ХГПИ имени Г. С. Сковороды
школа
выпускники
Kharkov State Pedagogical Institute named after G.S. Skovoroda
school
graduates
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ПФ «Колегіум»
Citation: Бережна С. В. Харківський державний педагогічний університет та школа : з історії формування взаємовідносин у повоєнні часи / Бережна С. В., Кучемко М. М. // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. – Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2016. – Вип. 53. – С. 101–107.
Abstract: У статті аналізується процес повоєнного відродження й наступний розвиток зв’язків педагогічного колективу Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди зі школами Харкова й області. Значна увага приділяється становленню та постійному вдосконаленню форм і методів цієї діяльності, упровадженню в практичну діяльність учителів провідних технологій навчання й виховання учнів, стабільній підтримці зв’язків інституту з його випускниками, надання їм допомоги в удосконаленні педагогічної майстерності. В статье анализируется процесс послевоенного возрождения и последующего развития связей педагогического коллектива Харьковского педагогического института имени Г. С. Сковороды со школами Харькова и области. Большое внимание уделяется становлению и постоянному совершенствованию форм и методов этой работы, внедрению в практику работы учителей передовых технологий обучения и воспитания школьников, стабильному поддержанию связей института с его выпускниками, оказанию им помощи в совершенствовании педагогического мастерства.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/640
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бережна С. В., Кучемко М. М. .pdf528.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.