Історичні реалії у творчості М. В. Гоголя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті підкреслено, що історична компаративістика набуває методологічної виваженості і може виступити як антропологічна епістемологія, здатна виявляти загальнолюдські виміри на різних етапах історичного розвитку і у різних соціокультурних контекстах, що є необхідною передумовою конструктивної компаративістики. В статье подчеркнуто, что историческая компаративистика приобретает методологическую взвешенность и может выступить как антропологическая эпистемология, способная обнаруживать общечеловеческие измерения на различных этапах исторического развития и в разных социокультурных контекстах, что является необходимым условием конструктивной компаративистики. The article emphasizes that historical comparative studies acquires methodological balance and can act as an anthropological epistemology, able to reveal universal dimensions at different stages of historical development and in different socio-cultural contexts, which is a necessary prerequisite for constructive comparative studies.
Опис
Ключові слова
філософія, історичні реалії, історична компаративістика, М. В. Гоголь, философия, исторические реалии, историческая компаративистика, Н. В. Гоголь, philosophy, historical realities, historical comparative studies, N. V. Gogol
Цитування
Бережна С. В. Історичні реалії у творчості М. В. Гоголя / С. В. Бережна // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете", Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 5–6.