Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/630
Title: ПРОБЛЕМИ ДИТИНСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Authors: Лупаренко, С. Є.
Keywords: дитина
дитинство
втрата специфіки дитинства
дитяча субкультура
ребенок
детство
потеря специфики детства
детская субкультура
child
childhood
loss of specificity childhood
children subculture
Issue Date: 14-May-2015
Publisher: Вид-во «Карпатська вежа»
Citation: Лупаренко С. Є. Проблеми дитинства в сучасному світі / С. Є. Лупаренко // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : зб. тез доп. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мукачево, 14-15 трав. 2015 р.) / Мукачів. держ. ун-т, Мукачів. міськ. рада, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Т. Д. Щербан (гол.ред.) та ін.]. – Мукачево : Карпатська вежа, 2015. – T. 1. – С. 173-175.
Abstract: Cучасне дитинство знаходиться під впливом низки факторів (руйнування сім’ї та дитячої спільноти, демографічної кризи, процесів інформатизації та віртуалізації, формування споживацьких моделей поведінки, індустрії дитинства тощо) та ін., що значно змінює його специфіку (зникають елементи дитячої субкультури й суто дитячі особливості в дитячих речах, знижується рівень ігрової активності та когнітивного розвитку дітей, тощо). Современные детство находится под влиянием ряда факторов (разрушение семьи и детского сообщества, демографического кризиса, процессов информатизации и виртуализации, формирования потребительских моделей поведения, индустрии детства и т.д.) и др., что значительно меняет его специфику (исчезают элементы детской субкультуры и сугубо детские особенности в детских вещах, снижается уровень игровой активности и когнитивного развития детей и т.д.).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/630
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лупаренко С. Є.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.