Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Основний зміст дослідження становить аналіз ролі духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. Основное содержание исследования составляет анализ роли духовенства в организации воспитания и опеки детей на западноукраинских землях. 1900-1918 гг. The main content of the research is the analysis of the role of the clergy in organizing the upbringing and guardianship of children in Western Ukraine. 1900-1918
Опис
Ключові слова
організація виховання, духовенство, опіка дітей, навчання, организация воспитания, духовенство, опека детей, обучение, organization of education, clergy, custody of children, education
Цитування
Лупаренко С. Є. Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. / С. Є. Лупаренко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 246–251.