МЕТОДИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ВПЛИВУ ПАЛІННЯ НА СІМЕЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізована методика психодіагностики впливу паління на сімейне функціонування. Методика дозволяє визначити рівень функціональності сімейної системи та характер специфічного (сприяючого, перешкоджаючого або нейтрального супроводжуючого) впливу паління на реалізацію окремих функцій сім’ї. В статье проанализирована методика психодиагностики влияния курения на семейное функционирование. Методика позволяет определить уровень функциональности семейной системы и характер специфического (способствующего, препятствующего или нейтрального сопровождающего) влияния курения на реализацию отдельных функций семьи. The article analyzes the method of psychodiagnostics of the influence of smoking on family functioning. The methodology allows us to determine the level of functionality of the family system and the nature of the specific (contributing, hindering or neutral accompanying) Neutral accompanying) influence of smoking on individual family functions.
Опис
Ключові слова
методика психодіагностики, вплив паління, сімейне функціонування, психологія, методика психодиагностики, влияние курения, семейное функционирование, психология, psychodiagnostic technique, the effect of smoking, family functioning, psychology
Цитування
Крамченкова В. О. Методика психодіагностики впливу паління на сімейне функціонування / В. О. Крамченкова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 36.