До питання про встановлення кримінальної відповідальності за вбивство з мотивів співчуття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; вид-во "Право"
Анотація
У тезах наукової доповіді висвітлюється позиція автора щодо проблеми встановлення кримінальної відповідальності за вбивство з мотивів співчуття. Відстоюється точка зору щодо доцільності введення до КК України привілейованого складу вбивства – вбивство з мотивів співчуття. В тезисах научного доклада излагается позиция автора по проблеме установления уголовной ответственности за убийство по мотивам сострадания. Отстаивается точка зрения о целесообразности введения в УК Украины привилегированного состава убийства – убийство по мотивам сострадания.The scientific report is devoted to the author's position on the problem of establishing criminal responsibility for the murder on reasons of compassion. The point of view is defended about expedience of introduction to Criminal Code of Ukraine of the privileged corpus delict of murder is murder on reasons of compassion.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність за вбивство, вбивство з мотивів співчуття, евтаназія, право людини на смерть, уголовная ответственность за убийство, убийство по мотиву сострадания, эвтаназия, право человека на смерть, criminal liability for murder, compassionate murder, euthanasia, the human right to die
Цитування
Павленко Т. А. До питання про встановлення кримінальної відповідальності за вбивство з мотивів співчуття / Т. А. Павленко // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-13 жовт. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.] – Харків : Право, 2016. – С. 336–338.