Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6041
Title: Англійські лексичні запозичення у сфері комп’ютерної техніки в сучасній німецькій мові
Other Titles: Английские лексические заимствования в сфере компьютерной техники в современном немецком языке
English lexical loanwords in the field of computer technology in modern German
Authors: Шаутдінова, А.
Шаутдинова, А.
Shautdinova, A.
Keywords: запозичення
німецька мова
лексика
комп'ютеризація
студентські роботи
заимствование
немецкий язык
компьютеризация
студенческие работы
loan
German language
vocabulary
computerization
student work
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шаутдінова А. Англійські лексичні запозичення у сфері комп’ютерної техніки в сучасній німецькій мові / А. Шаутдінова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 83–85.
Abstract: У статті розглянуто англійську мову, яка має досить значний вплив на формування німецької термінології у сфері комп’ютерних технологій. У ході проведеного дослідження було виявлено три основні групи запозичень: прямі запозичення, змішані запозичення, а також застосування термінологічних синонімів. В статье рассмотрен английский язык, который имеет весьма значительное влияние на формирование немецкой терминологии в сфере компьютерных технологий. В ходе проведенного исследования было выявлено три основные группы заимствований: прямые заимствования, смешанные заимствования, а также применение терминологических синонимов. The article considers the English language, which has a very significant influence on the formation of German terminology in the field of computer technology. The study revealed three main groups of borrowings: direct borrowings, mixed borrowings, as well as the use of terminological synonyms.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6041
Appears in Collections:Кафедра німецької філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.