Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6037
Title: Історія появи емодзі
Other Titles: История появления эмодзи
History of Emoji
Authors: Фощій, М.
Keywords: смайлики
емодзі
студентські роботи
эмодзи
студенческие роботы
emoticons
emoji
student works
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Фощій М. Історія появи емодзі / М. Фощій // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 78–80.
Abstract: У статті розглянуто впровадження нових засобів комунікації, яке покращує зрозумілість переданих повідомлень, а поява емодзі сприяє кращому розумінню людських емоцій у написаному тексті та появі можливості швидкої шаблонної відповіді. Емодзі допомагають створити певну атмосферу спілкування і налаштовують на потрібний настрій. В статье рассмотрены внедрения новых средств коммуникаций, которые улучшают ясность передаваемых сообщений, а появление эмодзи способствует лучшему пониманию человеческих эмоций в написанном тексте и появлению возможности быстрого шаблонного ответа. Эмодзи помогают создать определенную атмосферу общения и настраивают на нужный настрой. The article considers the introduction of new means of communication, which improve the clarity of the transmitted messages, and the emergence of emoji contributes to a better understanding of human emotions in the written text and the emergence of the possibility of a quick template response. Emoji help to create a certain atmosphere of communication and set the right mood.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6037
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фощій Марія. Історія появи емодзі.pdf425.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.