Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6032
Title: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Other Titles: ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДОБРОЧЕСТНОСТИ
HISTORICAL DISCOURSE OF ACADEMIC INTEGRITY
Authors: Яригіна, Н. М.
Ярыгина, Н. М.
Yaryhina, N.
Keywords: академічна доброчесність
історичний дискурс
аспірантські роботи
академическая доброчестность
исторический дискурс
аспирантские работы
academic integrity
historical discourse
postgraduate work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Яригіна Н. М. Історичний дискурс академічної доброчесності / Н. М. Яригіна // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 163–165.
Abstract: У статті розглянуто формування свідомого дотримання академічної доброчесності серед всіх учасників освітнього процесу, яка є одним з найважливіших чинників розвитку науки та показником якості освіти. Академічна доброчесність закріплена на правовому рівні, регламентуючи етичну поведінку всіх учасників освітнього процесу. В статье рассмотрено формирование сознательного соблюдения академической доброчестности среди всех участников образовательного процесса, которая является одним из важнейших факторов развития науки и показателем качества образования. Академическая доброчестность закреплена на правовом уровне, регламентируя этическое поведение всех участников образовательного процесса. The article considers the formation of conscious observance of academic integrity among all participants in the educational process, which is one of the most important factors in the development of science and an indicator of the quality of education. Academic integrity is enshrined in law, regulating the ethical behavior of all participants in the educational process.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6032
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н.М. Яригіна. Історичний дискурс.pdf938.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.