Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/603
Title: ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Authors: Клімакова, С. М.
Keywords: іноземні студенти
дитячі оздоровчі табори
міжкультурні комунікації
иностранные студенты
детские оздоровительные лагеря
межкультурные коммуникации
foreign students
children's camps
intercultural communication
Issue Date: 22-May-2015
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Клімакова С. М. Підготовка іноземних студентів до роботи в дитячих оздоровчих таборах у контексті розвитку міжкультурних комунікацій / С. М. Клімакова // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 83–85.
Abstract: В нинішніх умовах розвиток культурних зв’язків відбувається в різних сферах людського життя – навчанні, туризмі, спорті, особистому спілкуванні, творчих і професійних контактах. За таких обставин освіта іноземних студентів розглядається в якості засобу безпечного і комфортного існування в новому соціумі, а метою навчання стає формування міжкультурної комунікації майбутнього вчителя, а також формування у студентів толерантної свідомості на таких рівнях, як особа, суспільство, держава. В нынешних условиях развитие культурных связей происходит в разных сферах человеческой жизни – обучении, туризме, спорте, личном общении, творческих и профессиональных контактах. При таких обстоятельствах образование иностранных студентов рассматривается в качестве средства безопасного и комфортного существования в новом социуме, а целью обучения является формирование межкультурной коммуникации будущего учителя, а также формирование у студентов толерантного сознания на таких уровнях, как личность, общество, государство.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/603
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клімакова С. М.pdf948.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.