ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
В нинішніх умовах розвиток культурних зв’язків відбувається в різних сферах людського життя – навчанні, туризмі, спорті, особистому спілкуванні, творчих і професійних контактах. За таких обставин освіта іноземних студентів розглядається в якості засобу безпечного і комфортного існування в новому соціумі, а метою навчання стає формування міжкультурної комунікації майбутнього вчителя, а також формування у студентів толерантної свідомості на таких рівнях, як особа, суспільство, держава. В нынешних условиях развитие культурных связей происходит в разных сферах человеческой жизни – обучении, туризме, спорте, личном общении, творческих и профессиональных контактах. При таких обстоятельствах образование иностранных студентов рассматривается в качестве средства безопасного и комфортного существования в новом социуме, а целью обучения является формирование межкультурной коммуникации будущего учителя, а также формирование у студентов толерантного сознания на таких уровнях, как личность, общество, государство.
Опис
Ключові слова
іноземні студенти, дитячі оздоровчі табори, міжкультурні комунікації, иностранные студенты, детские оздоровительные лагеря, межкультурные коммуникации, foreign students, children's camps, intercultural communication
Цитування
Клімакова С. М. Підготовка іноземних студентів до роботи в дитячих оздоровчих таборах у контексті розвитку міжкультурних комунікацій / С. М. Клімакова // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 83–85.