Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5998
Title: Формування вміння навчатися впродовж життя у батьків багатодітних сімей
Other Titles: Формирование умения учиться в течение жизни у родителей многодетных семей
Formation of lifelong learning skills in parents of large families
Authors: Ібрагім, Ю. С.
Keywords: формування умінь
компетентність
навчання впродовж життя
уміння навчатися протягом життя
багатодітна сім’я
формирование умений
компетентность
обучение в течение жизни
умение учиться на протяжении жизни
многодетная семья
Skills development
competence
lifelong learning
lifelong learning skills
large family
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Ібрагім Ю. С. Формування вміння навчатися впродовж життя у батьків багатодітних сімей / Ю. С. Ібрагім // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 275–278.
Abstract: У роботі розглянуто питання формування вміння навчатися впродовж життя. Акцентується увага на формування цього вміння в батьків багатодітних сімей. Наведено аналіз результатів дослідження причин недостатньої сформованості вміння навчатися впродовж життя у батьків багатодітних сімей. Запропоновано шляхи формування цього вміння. В работе рассмотрены вопросы формирования умения учиться в течение жизни. Акцентируется внимание на формирование этого умения у родителей многодетных семей. Приведен анализ результатов исследования причин недостаточной сформированности умения учиться в течение жизни у родителей многодетных семей. Предложены пути формирования этого умения. The issues of formation of lifelong learning ability are considered in the work. Emphasis is placed on the formation of this skill in parents of large families. The analysis of results of research of the reasons of insufficient formation of ability to study during a life at parents of large families is resulted. Ways of formation of this skill are offered.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5998
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ібрагім Ю. С. .pdf772.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.