Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5954
Название: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАСКЕТБОЛУ 3Х3 В СВІТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ
Другие названия: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА 3Х3 В МИРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
WORLD TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BASKETBALL 3X3 IN THE WORLD IN MODERN CONDITIONS OF INTERNATIONAL SPORTS MOVEMENT
Авторы: Мусієнко, А. В.
Цимбалюк, Ж. О.
Ключевые слова: баскетбол
міжнародний спортивний рух
світові тенденції
аспірантські роботи
международное спортивное движение
мировые тенденции
аспирантские работы
basketball
international sports movement
global trends
postgraduate work
Дата публикации: 13-мая-2021
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Мусієнко А. В. Світові тенденції розвитку баскетболу 3Х3 в світі в сучасних умовах міжнародного спортивного руху / А. В. Мусієнко, Ж. О. Цимбалюк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 91–93.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто розвиток баскетболу 3х3. Важливим чинником в активізації розвитку нового виду спорту є наявність у нього "олімпійської перспективи", яка реалізується у двох аспектах: включенням виду в програму Олімпійських Ігор та перспективою завоювання призових місць на міжнародних змаганнях. Інтенсивний розвиток баскетболу 3х3 в спортивно-комерційному напрямку, його модифікація внаслідок світових процесів глобалізації, професіоналізації та комерціалізації вимагають вивчення світових тенденцій реорганізації національних організаційно-управлінських систем та їх адаптації до процесу оптимізації системи управління спортом у нашій країні. В статье рассмотрено развитие баскетбола 3х3. Важным фактором в активизации развития нового вида спорта является наличие у него "олимпийской перспективы", которая реализуется в двух аспектах: включением вида в программу Олимпийских Игр и перспективой завоевания призовых мест на международных соревнованиях. Интенсивное развитие баскетбола 3х3 в спортивно-коммерческом направлении, его модификация в результате мировых процессов глобализации, профессионализации и коммерциализации требуют изучения мировых тенденций реорганизации национальных организационно-управленческих систем и их адаптации к процессу оптимизации системы управления спортом в нашей стране. The article considers the development of 3x3 basketball. An important factor in intensifying the development of a new sport is the presence of an "Olympic perspective", which is realized in two aspects: the inclusion of the species in the program of the Olympic Games and the prospect of winning prizes at international competitions. Intensive development of 3x3 basketball in the sports and commercial direction, its modification due to globalization, professionalization and commercialization require the study of global trends in the reorganization of national organizational and management systems and their adaptation to the process of optimizing the sports management system in our country.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5954
Располагается в коллекциях:Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
А.В. Мусієнко. Світові тенденції розвитку.pdf946.55 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.