Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/593
Title: ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ
Authors: Шевченко, Н. О.
Keywords: національна культура
майбутні вихователі
дошкільне виховання
дошкільні навчальні заклади
национальная культура
будущие воспитатели
дошкольное воспитание
дошкольные учебные заведения
pre-school educational institution
future educators
early childhood education
pre-school educational institution
Issue Date: 22-May-2015
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Шевченко Н. О. Формування національної культури майбутніх вихователів ДНЗ / Н. О. Шевченко // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 247–248.
Abstract: Формування національної культури майбутнього вихователя ДНЗ має великий вплив на його професійно-кваліфікаційну характеристику. Це фахівець, до компетентностей якого належить загально-культурна, яка розуміється як здатність до розвитку культури особистості і суспільства в різних аспектах, що передбачає спроможність аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й культури, знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури. Формирование национальной культуры будущего воспитателя ДУЗ оказывает большое влияние на его профессионально-квалификационную характеристику. Это специалист, в компетентность которого входит общекультурная, которая понимается как способность к развитию культуры личности и общества в различных аспектах, что предполагает способность анализировать и оценивать важнейшие достижения национальной, европейской и мировой науки и культуры, знать родной и иностранные языки, применять навыки речи и нормы соответствующей языковой культуры.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/593
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко Н. О.pdf943.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.