Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5822
Title: Именительный представления в русских повестях Т. Г. Шевченко
Other Titles: Називний уявлення в російських повістях Т. Г. Шевченка
Nominative representations in Russian stories by T. G. Shevchenko
Authors: Стаканкова, Т. П.
Stakankova, T.
Keywords: именительный представления
Шевченко Т. Г.
синтаксические построения
називний уявлення
синтаксичні побудови
nominative representation
Shevchenko T. G.
syntactic constructions
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Стаканкова Т. П. Именительный представления в русских повестях Т. Г. Шевченко / Т. П. Стаканкова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 86–87.
Abstract: В статье проанализирован именительный представления в русских повестях Т. Г. Шевченко. У статті проаналізовано називний уявлення в російських повістях Т. Г. Шевченка. The article analyzes the nominative representation in Russian stories by T.G. Shevchenko.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5822
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаканкова Т. П..pdf744.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.