Именительный представления в русских повестях Т. Г. Шевченко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье проанализирован именительный представления в русских повестях Т. Г. Шевченко. У статті проаналізовано називний уявлення в російських повістях Т. Г. Шевченка. The article analyzes the nominative representation in Russian stories by T.G. Shevchenko.
Опис
Ключові слова
именительный представления, Шевченко Т. Г., синтаксические построения, називний уявлення, синтаксичні побудови, nominative representation, Shevchenko T. G., syntactic constructions
Цитування
Стаканкова Т. П. Именительный представления в русских повестях Т. Г. Шевченко / Т. П. Стаканкова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 86–87.