Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/581
Title: Педагогічні стратегії комунікативної діяльності в багатокультурному суспільстві
Authors: Разуменко, О. О.
Keywords: модернізація освіти
педагогічні стратегії
комунікативна діяльність
суб’єктність студента
модернизация образования
педагогические стратегии
коммуникативная деятельность
субъектность студента
modernization of education
pedagogical strategies
communicative activities
the subjectivity of the student
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Разуменко О. О. Педагогічні стратегії комунікативної діяльності в багатокультурному суспільстві / О. О. Разуменко // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 150–155.
Abstract: При реалізації принципу комунікативності в педагогіці робиться акцент на суб’єктивній стороні навчального і виховного процесів, на дослідженні процесу комунікації і його провідного компоненту — спілкуванні, тому що спілкування є основою для формування високої комунікативності вчителя і його педагогічної майстерності. При реализации принципа коммуникативности в педагогике делается акцент на субъективной стороне учебного и воспитательного процессов, на исследовании процесса коммуникации и его ведущего компонента — общении, потому что общение является основой для формирования высокой коммуникативности учителя и его педагогического мастерства.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/581
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Разуменко О. О.pdf86.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.