Агропромислова інтеграція як фактор ефективного розвитку аграрного сектору національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто агропромислову інтеграцію – це поєднання сільськогосподарського виробництва з переробною промисловістю та іншими галузями народного господарства. У даний час агропромислова інтеграція набуває особливо великого значення як фактор ефективного розвитку вітчизняного аграрного сектору. В рассмотрена агропромышленная интеграция – это сочетание сельскохозяйственного производства с перерабатывающей промышленностью и другими отраслями народного хозяйства. В настоящее время агропромышленная интеграция приобретает особенно большое значение как фактор эффективного развития отечественного аграрного сектора. Agro-industrial integration is the combination of agricultural production with processing industry and other sectors of the national economy. Currently, agro-industrial integration is of particular importance as a factor of effective development of the domestic agricultural sector.
Опис
Ключові слова
агропромислова інтеграція, національна економіка, аграрний сектор, магістерські роботи, агропромышленная интеграция, национальная экономика, аграрный сектор, магистерские работы, agro-industrial integration, national economy, agricultural sector, master's works
Цитування
Пєшенко К. Ю. Агропромислова інтеграція як фактор ефективного розвитку аграрного сектору національної економіки / К. Ю. Пєшенко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 75–78..