Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5803
Title: Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища: теоретичний аспект
Other Titles: Подготовка будущих социальных работников к работе в условиях инклюзивного образовательного среды: теоретический аспект
Preparing future social workers to work in an inclusive educational environment: a theoretical aspect
Authors: Галас, Т. В.
Galas, T.
Keywords: підготовка фахівців
інклюзивне освітне середовище
соціальні працівники
магістерські роботи
подготовка специалистов
инклюзивная образовательная среда
социальные работники
магистерские работы
specialist training
inclusive educational environment
social workers
master works
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Галас Т. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища: теоретичний аспект / Т. В. Галас // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 49–50.
Abstract: У статті висвітлено проблему підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища. Сучасний соціальний працівник зобов’язаний володіти знаннями та навичками роботи в інклюзивному середовищі, застосовувати спеціальні прийоми та методи, вдосконалювати інклюзивну компетентність. В статье освещена проблема подготовки будущих специалистов в условиях инклюзивной образовательной среды. Современный социальный работник обязан владеть знаниями и навыками работы в инклюзивной среде, применять специальные приемы и методы, совершенствовать инклюзивную компетентность. The article highlights the problem of training future professionals in an inclusive educational environment. The modern social worker should have knowledge and skills to work in an inclusive environment, apply special techniques and methods, improve inclusive competence.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5803
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Галас Т. В. .pdf558.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.