ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ З НЕЗНАЧНИМИ ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ В УМОВАХ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Використання нетрадиційних засобів у вихованні дошкільників із незначними поведінковими розладами допомагає скоректувати поведінку, вберегти та захистити дітей від того, що заважає їхньому природному емоційному, розумовому, психофізичному та психологічному розвитку. Использование нетрадиционных средств в воспитании дошкольников с незначительными поведенческими расстройствами помогает скорректировать поведение, уберечь и защитить детей от того, что мешает их естественному эмоциональному, психическому, психофизическому и психологическому развитию.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, виховання дошкільників, психологічне здоров’я дітей, емоційні розлади, поведінкові розлади, музикотерапія, вокалотерапія, танцетерапія, сімейне виховання, дети дошкольного возраста, воспитание дошкольников, психологическое здоровье детей, эмоциональные расстройства, поведенческие расстройства, музыкотерапия, вокалотерапия, танцетерапия, семейное воспитание, children of preschool age, education of preschool children, psychological health of children, emotional disorders, behavioral disorders, music therapy, vocal therapy, dance therapy, family education
Цитування
Ларіна І. О. Використання нетрадиційних засобів у вихованні дошкільників з незначними поведінковими розладами в умовах сім'ї / І. О. Ларіна, Ю. В. Доля // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 148–151.