Легітимаційні стратегії як фактор ефективного державотворення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті запропоновано раціонально-практичні легітимаційні стратегії, які можуть бути використанні при формуванні «легітимаційного каркасу» якісної та ефективної української державотворчої політики. Акцент робиться на удосконаленні та оптимізації діалогу між владою та представниками громадянського сектору, як ключової умови модернізації та демократизації української політичної системи. В статье предлагаются рационально-практические легитимационные стратегии, которые могут быть использованы при формировании «легитимационного каркаса» качественной и эффективной украинской политики. Акцент сделано на усовершенствовании и оптимизации диалога между властью и представителями гражданского сектора, как ключевого условия модернизации и демократизации украинской политической системы. The article offers rational and practical legitimizing strategies that can be used in the formation of «legitimizing framework» quality and efficiency of Ukrainian politics. Emphasis is placed on the improvement and optimization of the dialogue between the government and representatives of civil sector as a key condition for the modernization and democratization of the Ukrainian political system.
Опис
Ключові слова
легітимаційна криза, політичні еліти, легітимаційні стратегії, легітимаційні інструменти, легитимационный кризис, политические элиты, легитимационные стратегии, легитимационные инструменты, legitimizing crisis, political elites, legitimizing strategy, legitimizing instruments
Цитування
Калюжна Ю. І. Легітимаційні стратегії як фактор ефективного державотворення / Ю. І. Калюжна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 2 (10). – Ч. 2. – С. 73–82.