Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/576
Title: ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
Authors: Донченко, Л. І.
Keywords: національна самосвідомість
національне виховання
діти старшого дошкільного віку
українська культура
український музичний фольклор
українська народна музика
дошкільні навчальні заклади
навчально-виховний процес
национальное самосознание
национальное воспитание
дети старшего дошкольного возраста
украинская культура
украинский музыкальный фольклор
украинская народная музыка
дошкольные учебные заведения
учебно-воспитательный процесс
national identity
national education
children of preschool age
Ukrainian culture
Ukrainian musical folklore
Ukrainian folk music
pre-school educational institution
the educational process
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Донченко Л. І. Формування національної самосвідомості старших дошкільників засобами українського музичного фольклору / Л. І. Донченко // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 71–75.
Abstract: Автор вважає, що використання українського музичного фольклору ефективно впливатиме на формування основ національної самосвідомості дітей старшого дошкільного віку, що буде виявлятися у проявах інтересу до української традиційної культури, розширенні обізнаності дітей з народними піснями, їх видами та жанрами, українськими народними традиціями, звичаями, обрядами, іграми, танцями, музичними інструментами. А це, в свою чергу, допоможе дітям глибше усвідомити свою приналежність до українського народу. Автор считает, что использование украинского музыкального фольклора будет эффективно влиять на формирование основ национального самосознания детей старшего дошкольного возраста, что будет проявляться в выражении интереса к украинской традиционной культуре, расширении осведомленности детей о народных песнях, их видах и жанрах, украинских народных традициях, обычаях, обрядах, играх, танцах, музыкальных инструментах. А это, в свою очередь, поможет детям глубже осознать свою принадлежность к украинскому народу.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/576
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Донченко Л. І.pdf125.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.