Твори про Лесю Українку в колі читання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автор охарактеризував твори про Лесю Українку в колі читання молодших школярів. Видатна українська поетеса Леся Українка займає значне місце в українській культурі. Знайомитися із життєвим шляхом поетеси можна за допомогою дитячої літератури. В науковій роботі запропоновано добір такого матеріалу та його аналіз. В статье автор охарактеризовал произведения о Лесе Украинке в круге чтения младших школьников. Выдающаяся украинская поэтесса Леся Украинка занимает значительное место в украинской культуре. Знакомиться с жизненным путем поэтессы можно с помощью детской литературы. В научной работе предложено отбор такого материала и его анализ. In the article the author characterized works about Lesya Ukrainka in the reading circle of elementary school students. The outstanding Ukrainian poetess Lesya Ukrainka occupies a significant place in Ukrainian culture. You can get to know the poetess's life through children's literature for children. The research paper proposes the selection of such material and its analysis.
Опис
Ключові слова
Українка Леся, читання, молодші школярі, студентські роботи, Украинка Леся, чтение, младшие школьники, студенческие работы, Ukrainka Lesya, reading, junior schoolchildren, student work
Цитування
Філоненко Д. Твори про Лесю Українку в колі читання молодших школярів / Д. Філоненко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 69.