Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5748
Title: Особливості частотності вживання самостійних частин мовив текстах підручників для початкової школи
Other Titles: Особенности частотности употребления самостоятельных частей речи в текстах учебников для начальной школы
Features of the frequency of use of independent parts of speech in the texts of textbooks for primary school
Authors: Cаніна, С.
Sanina, S.
Keywords: розвиток мовлення
частини мови
початкова школа
студентські роботи
развитие речи
части речи
начальная школа
студенческие работы
speech development
parts of speech
primary school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Cаніна C. Особливості частотності вживання самостійних частин мовив текстах підручників для початкової школи / C. Cаніна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 65.
Abstract: Автором було проаналізовано особливості частотності вживання самостійних частин мови в текстах підручників для початкової школи. Автором были проанализированы особенности частотности употребления самостоятельных частей речи в текстах учебников для начальной школы. The author analyzed the features of the frequency of use of independent parts of speech in the texts of textbooks for primary school.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5748
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Саніна С. .pdf347.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.