Особливості частотності вживання самостійних частин мовив текстах підручників для початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано особливості частотності вживання самостійних частин мови в текстах підручників для початкової школи. Автором были проанализированы особенности частотности употребления самостоятельных частей речи в текстах учебников для начальной школы. The author analyzed the features of the frequency of use of independent parts of speech in the texts of textbooks for primary school.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, частини мови, початкова школа, студентські роботи, развитие речи, части речи, начальная школа, студенческие работы, speech development, parts of speech, primary school, student work
Цитування
Cаніна C. Особливості частотності вживання самостійних частин мовив текстах підручників для початкової школи / C. Cаніна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 65.