Метафорический строй "Слова о полку Игореве"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрен метафорический строй «Слова о полку Игореве». Особый интерес представляют новые метафоры, которые характеризуют автора как талантливого поэта и смелого новатора. У статті розглянуто метафоричний лад «Слова о полку Ігоревім». Особливий інтерес представляють нові метафори, які характеризують автора як талановитого поета і сміливого новатора. The article examines the metaphorical structure "The Word about Igor's Regiment". Of particular interest are the new metaphors, which characterize the author as a talented poet and a bold innovator.
Опис
Ключові слова
метафорический строй, Слово о полку Игореве, аспирантские работы, метафоричний лад, Слово о полку Ігоревім, аспірантські роботи, metaphorical structure, The Word about Igor's Regiment, graduate work
Цитування
Мартыненко Б. В. Метафорический строй "Слова о полку Игореве" / Б. В. Мартыненко, К. В. Стрелец // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 58.