Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5660
Title: Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театралізації
Other Titles: Развитие творческих способностей младших школьников средствами театрализации
Development of creative abilities of primary schoolchildren by means of theatricalization
Authors: Нікітіна, А.
Nikitina, А.
Keywords: молодші школяри
театралізована діяльність
творчість
студентські роботи
младшие школьники
театрализованная деятельность
творчество
студенческие работы
junior schoolchildren
theatrical activities
creativity
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Нікітіна А. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театралізації / А. Нікітіна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 45.
Abstract: В статті розглянуто дитячу театралізовану діяльність. Театралізація розвиває особистість дитини, прищеплює стійкий інтерес до літератури, музики, театру, удосконалює навички втілювати в грі певні переживання, спонукає до мислення, створення нових образів. В статье рассмотрена детская театрализованная деятельность. Театрализация развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навыки воплощать в игре определенные переживания, побуждает к мышлению, создание новых образов. The article examines children's theatrical activities. Theatricalisation develops the child's personality, instils a sustained interest in literature, music and theatre, improves skills in embodying certain experiences in play, encourages thinking and the creation of new images.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5660
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нікітіна А. .pdf347.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.