Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5646
Title: Ранкові зустрічі як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи
Other Titles: Утренние встречи как средство патриотического воспитания учащихся начальной школы
Morning meetings as a means of patriotic education of primary school students
Authors: Шерстньова, Я.
Sherstneva, Yа.
Keywords: патріотичне виховання
учні
початкова школа
студентські роботи
патриотическое воспитание
ученики
начальная школа
студенческие работы
patriotic education
students
elementary school
student works
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шерстньова Я. Ранкові зустрічі як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи / Я. Шерстньова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 37.
Abstract: В статті розглянуто патріотичне виховання учнів молодшого шкільного віку. Патріотизм як основа сучасного виховання дітей включає в себе формування національної свідомості та самосвідомості, виховання любові до рідної землі. Ранкові зустрічі дають дітям можливість брати участь в обговореннях, а вчителю – моделювати й активно розвивати у них вміння та навички ефективного спілкування. В статье рассмотрено патриотическое воспитание учащихся младшего школьного возраста. Патриотизм как основа современного воспитания детей включает в себя формирование национального сознания и самосознания, воспитание любви к родной земле. Утренние встречи дают детям возможность участвовать в обсуждениях, а учителю – моделировать и активно развивать в них умение и навыки эффективного общения. The article deals with the patriotic education of primary school students. Patriotism as the basis of modern education of children includes the formation of national consciousness and self-consciousness, fostering love for their native land. Morning meetings give children the opportunity to participate in discussions, and the teacher - to model and actively develop in them the ability and skills of effective communication.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5646
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шерстньова Я. .pdf348.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.