Проблема "дидактогенія" та шляхи її вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було порушено проблему «дидактогенія» та шляхи її вирішення. Дидактогенія – це негативний психічний стан учнів, викликаний порушенням педагогічного такту з боку вчителя або іншої особи, що реалізує виховний процес. В данной статье автором была поднята проблема «Дидактогения» и пути ее решения. Дидактогения – это негативное психическое состояние учеников, вызванное нарушением педагогического такта со стороны учителя или другого лица, которое реализует воспитательный процесс. In this article, the author raises the issue of "didactogeny" and ways to solve it. Didactogenia is a negative mental state of students caused by a breach of pedagogical tact on the part of the teacher or other person who carries out the educational process.
Опис
Ключові слова
психічне здоров’я, школярі, дидактогенія, студентські роботи, психическое здоровье, школьники, дидактогения, студенческие работы, mental health, schoolchildren, didactogeny, student work
Цитування
Бекетова О. Проблема "дидактогенія" та шляхи її вирішення / О. Бекетова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 10.