Англійський концепт Жадібність у сучасній когнітивній лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто концепт «жадібність». Дослідження присвячене вивченню структурних і семантичних особливостей формування ментального простору лексичних одиниць, що об’єднуються в сучасній англійській мовній свідомості в одну лексико-семантичну групу загальною семою «жадібність». В статье рассмотрен концепт «жадность». Исследование посвящено изучению структурных и семантических особенностей формирования ментального пространства лексических единиц, объединенных в современном английском языковом сознании в одну лексико-семантическую группу общей семой «жадность». The article deals with the concept "greed". The study is devoted to the study of structural and semantic features of the formation of mental space of lexical units, united in the modern English language consciousness into one lexical and semantic group by the common sema "greed".
Опис
Ключові слова
англійська мова, когнітивна лінгвістика, концепт жадібність, магістерські роботи, английский язык, когнитивная лингвистика, концепт жадность, магистерские работы, еnglish, cognitive linguistics, concept greed, master's works
Цитування
Радіонова О. Англійський концепт Жадібність у сучасній когнітивній лінгвістиці / О. Радіонова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 73–74.