Формування англомовної лексичної компетентності учнів старшого юнацького віку через застосування інформаційних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто лексичні навички як найважливіший компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу. Знання іноземної мови поєднується із знанням слів, в той час як володіння мовою – з лексичними навичками. В статье рассмотрены лексические навыки как важнейший компонент содержания обучения иностранному языку, а их формирование как раз и является целью обучения лексическому материалу. Знание иностранного языка сочетается со знанием слов, в то время как владение языком – с лексическими навыками. The article deals with lexical skills as the most important component of foreign language teaching content, and their formation is precisely the goal of vocabulary teaching. Knowledge of a foreign language is combined with knowledge of words, while language proficiency is combined with lexical skills.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, лексичні навички, компонент змісту навчання, магістерські роботи, информационные технологии, лексические навыки, компонент содержания обучения, магистерские работы, information technology, lexical skills, learning content component, master's work
Цитування
Кукленко О. Формування англомовної лексичної компетентності учнів старшого юнацького віку через застосування інформаційних технологій / О. Кукленко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 44– 45.