МАЛИЙ БІЗНЕС: ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть та особливості розвитку малого бізнесу в Україні. Виокремлено ресурси, які приваблюють інвесторів в Україну. Визначені сфери бізнесу, на діяльність яких накладаються безпосередні обмеження у зв’язку з введенням карантинних заходів. В статье раскрыта сущность и особенности развития малого бизнеса в Украине. Выделены ресурсы, которые привлекают инвесторов в Украину. Определены сферы бизнеса, на деятельность которых накладываются непосредственные ограничения в связи с введением карантинных мероприятий. The article author reveals the essence and specific features of development of small business in Ukraine. The resources that attract investors to Ukraine have been identified. The certain areas of business which are restricted in connection with the introduction of quarantine measures have been determined.
Опис
Ключові слова
малий бізнес, інвестування, підприємництво, студентські роботи, малый бизнес, инвестирование, предпринимательство, студенческие работы, small business, investment, entrepreneurship, student work
Цитування
Прокопчук К. С. Малий бізнес: особливості інвестування в Україні / К. С. Прокопчук // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 166–169.