ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВІ РИНКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито особливості сучасних маркетингових стратегій виходу підприємства на міжнародний ринок. Визначено критерії відбору привабливих ринків та етапи реалізації стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки. В статье раскрыты особенности современных маркетинговых стратегий выхода предприятия на международный рынок. Определены критерии отбора привлекательных рынков и этапы реализации стратегии выхода предприятия на международные рынки. The article author reveals the specific features of modern marketing strategies for enterprise entering the international market. The criteria for selecting attractive markets and stages of implementation of the strategy for emterprise entering the international markets are determined.
Опис
Ключові слова
маркетингові стратегії, підприємство, світові ринки, міжнародний маркетинг, студентські роботи, маркетинговые стратегии, предприятие, мировые рынки, международный маркетинг, студенческие работы, marketing strategie, senterprise, world markets, international marketing, student works
Цитування
Наталуха Г. Д. Особливості сучасних маркетингових стратегій виходу підприємств на світові ринки / Г. Д. Наталуха // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 198–201.