УПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ ГРУПИ РИЗИКУ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до формування здорового способу життя підлітків групи «ризику» засобами телебачення. Наведено результати експериментальної перевірки комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування здорового способу життя підлітків групи «ризику» засобами телебачення. В статье представлены практические аспекты подготовки будущих социальных работников к формированию здорового образа жизни подростков группы «риска» средствами телевидения. Приведены результаты экспериментальной проверки комплекса средств подготовки будущих социальных работников к формированию здорового образа жизни подростков группы «риска» средствами телевидения. The practical aspects of preparing future social workers for the formation of healthy lifestyles of teenagers at risk by television are presented in the article. The results of the experimental verification of a complex of means of training future social workers for forming a healthy lifestyle of adolescents at risk by means of television are presented.
Опис
Ключові слова
комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників, формування здорового способу життя, засоби телебачення, підлітки групи «ризику», магістерські роботи, комплекс средств подготовки будущих социальных работников, формирование здорового образа жизни, средства телевидения, подростки группы «риска», магистерские работы, complex of training tools for future social workers,, healthy lifestyle formation, television facilities, adolescents at risk, master's work
Цитування
Письменко Б. О. Упровадження розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування здорового способу життя підлітків групи ризику засобами телебачення. / Б. О. Письменко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 115–118.