ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування інформаційно-цифрової компетентності в умовах дистанційного навчання. Використання цифрових продуктів в діяльності педагогів вимагає: системного вивчення досвіду; оцінки ефективності застосування цих продуктів; розробки критеріїв і показників ефективного застосування різних цифрових продуктів. В статье рассмотрено формирование информационно-цифровой компетентности в условиях дистанционного обучения. Использование цифровых продуктов в деятельности педагогов требует: системного изучения опыта; оценки эффективности применения этих продуктов; разработки критериев и показателей эффективного применения различных цифровых продуктов. The article deals with the formation of information and digital competence in the conditions of distance learning. The use of digital products in the activities of teachers requires: systematic study of experience; evaluation of the effectiveness of the use of these products; development of criteria and indicators for the effective use of various digital products.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, інформаційно-цифрова компетентність, аспірантські роботи, дистанционное обучение, информационно-цифровая компетентность, аспирантские работы, distance learning, information and digital competence, postgraduate work
Цитування
Черненко А. В. Формування інформаційно-цифрової компетентности в умовах дистанційного навчання / А. В. Черненко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 67–68.