Частотність безсполучникових багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській літературній мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито класифікацію безсполучникових багатокомпонентних складних речень. Визначені причини великого відсотка використання безсполучникових багатокомпонентних складних речень у китайських прозових творах. В статье раскрыта классификация бессоюзных многокомпонентных сложных предложений. Определены причины большого процента использования бессоюзных многокомпонентных сложных предложений в китайских прозаических произведениях. The article author reveals the classification of asyndetic multicomponent complex sentences. The reasons for the high percentage of use of asyndetic multicomponent complex sentences in Chinese prose works are determined.
Опис
Ключові слова
китайська граматика, безсполучникові речення, китайская грамматика, бессоюзные предложения, Chinese grammar, non-conjunctive sentences
Цитування
Руда Н. В. Частотність безсполучникових багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській літературній мові / Н. В. Руда // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 39–40.