РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито передумови й особливості розвитку малого бізнесу у складних економічних умовах України. Малий бізнес являє собою найбільший прошарок дрібних підприємців, які формують соціально-економічний рівень розвитку країни. Антикризове управління визнається невіддільною складовою частиною управління підприємствами малого бізнесу. В статье раскрыто предпосылки и особенности развития малого бизнеса в сложных экономических условиях Украины. Малый бизнес представляет собой самый слой мелких предпринимателей, которые формируют социально-экономический уровень развития страны. Антикризисное управление признается неотъемлемой составной частью управления предприятиями малого бизнеса. The article reveals the prerequisites and peculiarities of small business development in difficult economic conditions of Ukraine. Small business represents the most layer of small entrepreneurs, who form the socio-economic level of development of the country. Anti-crisis management is recognized as an integral part of small business enterprise management.
Опис
Ключові слова
малий бізнес, економічні умови, економічний розвиток, студентські роботи, малый бизнес, экономические условия, экономическое развитие, студенческие работы, small business, economic conditions, econimic development, student works
Цитування
Болховецька В. Ю. Розвиток малого бізнесу в складних умовах України / В. Ю.Болховецька // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 158–161.