«Лінія Доджа» народжує нову Японію

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті проаналізовано проект Джозефа Доджа , який передбачав збалансування державного бюджету Японії шляхом збільшення податків і обмеження субсидій, а також стабілізацію заробітної плати, встановлення контролю над цінами. Проект був прийнятий японським парламентом без єдиної поправки. Автором статьи проанализирован проект Джозефа Доджа, предусматривающий сбалансирование государственного бюджета Японии путем увеличения налогов и ограничения субсидий, а также стабилизацию заработной платы, установление контроля над ценами. Проект был принят японским парламентом без единой поправки. The author of the article analyzes that D. Dodge developed a project that would balance the state budget of Japan by increasing taxes and limiting subsidies, as well as stabilizing wages, establishing control over prices. The draft was adopted by the Japanese parliament without a single amendment.
Опис
Ключові слова
історія Японії, «лінія Доджа», японська економіка, магістерські роботи, история Японии, «линия Доджа», японская экономика, магистерские работы, Japanese history, Dodge D., «Dodge Line», Japanese economy, master's works
Цитування
Тарасенко А. В. "Лінія Доджа" народжує нову Японію / А. В. Тарасенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 200 –202.