Орнитофауна урбанизованого ландшафту в зимовий період на прикладі м.Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На території м. Харкова у зимовий період зареєстровано 47 видів птахів. Найбільше видове різноманіття виявлене в парках міста, які межують з водно-болотяними комплексами – 45 видів (95,7%), найменше – в багатоповерховій житловій забудові: 23 види (48,9%). Відзначено зниження числа видів у складі орнітофауни в низці зелених насаджень: багатоповерхова житлова забудова - одноповерхова житлова забудова – сквери – кладовища – лісопарки - парки (Журавлівський гідропарк). Установлено високий ступінь схожості (індекс Жаккара складає більше 0,95) між видовим складом орнітофауни багатоповерхової житлової забудови та скверів, а також міського лісопарку та кладовищ. На территории г. Харькова в зимний период зарегистрировано 47 видов птиц. Самое большое видовое разнообразие обнаружено в парках города, которые граничат с водно-болотными комплексами – 45 видов (95,7%), наименьшее – в многоэтажном жилом комплексе: 23 вида (48,9%). Отмечено снижение числа видов в составе орнитофауны в полосе зеленых насаждений: многоэтажный жилой комплекс – одноэтаж- ный жилой комплекс – скверы – кладбища – лесопарки – парки (Журавлевский гидропарк). Отмечена высокая степень схожести (индекс Жаккара составляет больше 0,95) между видовым составом орнитофауны многоэтаж ного жилого комплекса и скверов, а также городского лесопарка и кладбищ. 47 species of birds are recorded in the territory of Kharkov in winter. The greatest species diversity is found in the parks of the city, bordering the water-bog complexes – 45 species (95.7%) and the least is in the multistoried-residential building area: 23 species (48.9%). Decrease in the number of species within the avifauna in a set of green areas is registered: in multistoried-residential building areas – one-storey residential buildings – squares – cemeteries – recreational forests – parks (Zhuravlivskyy hydropark). A high level of similarity (index Zhakkar is over 0.95) between species composition of multistoried-residential buildings avifauna as well as gardens, urban recreational forests and cemeteries was proved.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, місто, орнитофауна, город, аvifauna, urban
Цитування
Чаплигіна А. Б. Орнитофауна урбанизованого ландшафту в зимовий період на прикладі м .Харкова // Біологія і валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, – 2011. – Вип. 13 – С.62–68..