Пандемія Covid-19: Соціально-економічні наслідки для розвитку економіки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського господарства імені О. М.Бекетова
Анотація
2020 рік став дуже серйозним викликом для економіки України. Вітчизняна економіка, яка вже протягом кількох років балансує на рівні мінімальних показників економічного зростання, зазнала надзвичайно потужного удару від впровадження карантинних обмежень, які були застосовані з березня 2020 року. 2020 стал очень серьезным вызовом для экономики Украины. Отечественная экономика, которая уже несколько лет балансирует на уровне минимальных показателей экономического роста, потерпела мощнейший удар от внедрения карантинніх ограничений, которые были применены с марта 2020 года. 2020 has become a very serious challenge for Ukraine's economy. The domestic economy, which has been balancing at the level of minimum economic growth for several years, has been hit extremely hard by the introduction of quarantine restrictions, which have been applied since March 2020.
Опис
Ключові слова
економіка України, пандемія, карантин, экономика Украины, пандемия, economy of Ukraine, pandemic, quarantine
Цитування
Сідельнікова В. К. Пандемія Covid-19: Соціально-економічні наслідки для розвитку економіки України / В. К. Сідельнікова, В. Ю. Онісіфорова // Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лют. 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [оргкомітет: Бабаєв В. М. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 2021. – С. 70–71.