Використання скоромовок для формування фонетичних навичок на заняттях з турецької мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання скоромовок на заняттях з турецької мови. Використання скоромовок на заняттях з турецької мови допомагає учням поліпшити пам’ять, покращити дикцію, позбутися іноземного акценту та збільшити темп мовлення, результатом чого є отримання задоволення від процесу навчання та збільшення мотивації до вивчення турецької мови. Турецькі скоромовки являють собою багатий матеріал для тренування фонетичних навичок та знайомства з культурою Туреччини. В статье рассмотрены способы использования скороговорок на уроках турецкого языка. Использование скороговорок на уроках турецкого языка помогает ученикам улучшить память, улучшить дикцию, избавиться иностранного акцента и увеличить темп речи, результатом чего является получение удовольствия от процесса обучения и увеличение мотивации к изучению турецкого языка. Турецкие скороговорки представляют собой богатый материал для тренировки фонетических навыков и знакомства с культурой Турции. This article discusses ways to use rhymes in Turkish lessons. The use of sayings in Turkish lessons helps students improve memory, improve diction, get rid of foreign accents and increase the rate of speech, resulting in an enjoyable learning process and increased motivation to learn Turkish. The Turkish PhraseBook is a rich material for practicing phonetic skills and getting to know the Turkish culture.
Опис
Ключові слова
використання скоромовок, фонетичні навички, вивчення турецької мови, студентські роботи, использование скороговорок, фонетические навыки, изучение турецкого языка, студенческие работы, using tongue twisters, phonetic skills, learning Turkish, master's work
Цитування
Андрущенко Д. Ю. Використання скоромовок для формування фонетичних навичок на заняттях з турецької мови / Д. Ю. Андрущенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 78–80.