Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5231
Title: Використання скоромовок для формування фонетичних навичок на заняттях з турецької мови
Other Titles: Использование скороговорок для формирования фонетических навыков на занятиях турецкого языка
Using tongue twisters to develop phonetic skills in turkish language classes
Authors: Андрущенко, Д. Ю.
Andrushchenko, D.
Keywords: використання скоромовок
фонетичні навички
вивчення турецької мови
студентські роботи
использование скороговорок
фонетические навыки
изучение турецкого языка
студенческие работы
using tongue twisters
phonetic skills
learning Turkish
master's work
Issue Date: 19-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Андрущенко Д. Ю. Використання скоромовок для формування фонетичних навичок на заняттях з турецької мови / Д. Ю. Андрущенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 78–80.
Abstract: В статті розглянуто використання скоромовок на заняттях з турецької мови. Використання скоромовок на заняттях з турецької мови допомагає учням поліпшити пам’ять, покращити дикцію, позбутися іноземного акценту та збільшити темп мовлення, результатом чого є отримання задоволення від процесу навчання та збільшення мотивації до вивчення турецької мови. Турецькі скоромовки являють собою багатий матеріал для тренування фонетичних навичок та знайомства з культурою Туреччини. В статье рассмотрены способы использования скороговорок на уроках турецкого языка. Использование скороговорок на уроках турецкого языка помогает ученикам улучшить память, улучшить дикцию, избавиться иностранного акцента и увеличить темп речи, результатом чего является получение удовольствия от процесса обучения и увеличение мотивации к изучению турецкого языка. Турецкие скороговорки представляют собой богатый материал для тренировки фонетических навыков и знакомства с культурой Турции. This article discusses ways to use rhymes in Turkish lessons. The use of sayings in Turkish lessons helps students improve memory, improve diction, get rid of foreign accents and increase the rate of speech, resulting in an enjoyable learning process and increased motivation to learn Turkish. The Turkish PhraseBook is a rich material for practicing phonetic skills and getting to know the Turkish culture.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5231
Appears in Collections:Кафедра східних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.